שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

החברה הגדולה מהולנד, דורותיה

יום ראשון | 15.12.13

החברה הגדולה דורותיה מהולנד אמרה בסדנא: "אני רציתי ללמוד איך להשפיע, אז באתי לפה!"

IMG_8432 IMG_8433