שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

עבודה פנימית איכותית – רק ביחד

יום שני | 16.12.13

עבודה פנימית איכותית – היא תמיד בשיתוף פעולה! רועי ושחר בדוגמא אישית מופתית!
IMG_8438-1024x768