שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

2023

את הפרוייקט הזה אנחנו מובילים יחד, בחיבור!חברים שלנו כפיר מימון ומארק ליקבורניק בניהול פרוייקט השיפוץ.

  • אוגוסט 29, 2023

את הפרוייקט הזה אנחנו מובילים יחד, בחיבור!

את הפרוייקט הזה אנחנו מובילים יחד, בחיבור!חברים שלנו כפיר מימון ומארק ליקבורניק בניהול פרוייקט השיפוץ.