שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

את הפרוייקט הזה אנחנו מובילים יחד, בחיבור!

את הפרוייקט הזה אנחנו מובילים יחד, בחיבור!
חברים שלנו כפיר מימון ומארק ליקבורניק בניהול פרוייקט השיפוץ.