שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

תחת השמש החמה, החברים שלנו מתנדבים לבנות עוד חלק בבית של הכלי העולמי.

תחת השמש החמה, החברים שלנו מתנדבים לבנות עוד חלק בבית של הכלי העולמי.