שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

שומרים על הבית לאורך כל הדרך.

שומרים על הבית לאורך כל הדרך.