שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

חברים מכל הארץ והעולם מגיעים להתנדב

חברים מכל הארץ והעולם מגיעים להתנדב בפינוי ונקיון