שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

קולות של חיבור – בונים את חדרי הסאונד והפוסט

יום שני | 18.11.13 

חדרי הסאונד מתחילים להבנות מהבסיס – "ריצפה צפה" לבידוד רעשים. רוצים לצוף מעל האגו ולהגיע לחיבור השלם!

01 02 03 04