שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

צ'ילר ענק (4 טון) עולה לגג, כדי לתת מיזוג אוויר טוב לכל החברים.

צ'ילר ענק (4 טון) עולה לגג, כדי לתת מיזוג אוויר טוב לכל החברים.