שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

צוות ניהול השיפוצים יחד עם קבלני השיפוץ בישיבה לפני ביצוע.

צוות ניהול השיפוצים יחד עם קבלני השיפוץ בישיבה לפני ביצוע.