שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

פותחים דלתות אל העולם

יום רביעי |20.11

הבוקר הותקנו הדלתות האקוסטיות בתאי התרגום. ביחד נתרגם את שפת האהבה לכל בני האדם באשר הם.

01 02 03