שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

פותחים את הלב, ופותחים דלתות חדשות בקיר החיצוני של אולם הסעודות.

פותחים את הלב, ופותחים דלתות חדשות בקיר החיצוני של אולם הסעודות.