שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

עם הלב ללב המורה, עם הלב ללב החברים

יום שני | 23.12.2013 ללא אהבת חברים לא היינו מצליחים לעשות זאת! ah