שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

עוטפים את העולם באהבה

הלב של החברים בונה את הבית המשותף שלנו…

http://www.youtube.com/watch?v=RYxPGmGjd5s&feature=youtu.be