שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

עבודה חיצונית או עבודה פנימית?

יש לך הזדמנות של פעם בחיים – האם אתה שם?