שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

סעודת מקובלים.

יום שלישי | 10.12.13

סעודת מקובלים אחרי יום העבודה.

01 02