שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

נמצאים בבית החדש בלב ובנפש

יום שני | 23.12.2013

מרגישים את החיים בתוך הבית, הכלי העולמי יבקר אותנו ויוכל להיות איתנו בלב ובנפש ויחד נגשים את המטרה!!!

https://www.youtube.com/watch?v=japgwW_zEKo&feature=youtu.be