שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מרחיבים את הכניסות החדשות בקומת הכניסה.

מרחיבים את הכניסות החדשות בקומת הכניסה.