שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מפנים מקום, גם לפסולת של האגו

יום שני | 11.11.13

משאית שעליה "הפחים הטמונים" מגיעה למקום. המטרה: לטמון שני פחי ענק בגובה 3.10 מ' בתוך האדמה. החלק העליון של הפחים (בגובה 1.10 מ') יישאר מעל פני האדמה. שני הפחים שכל אחד מכיל 4,700 ליטר (!) של מקום פנוי לזבל שהאגו מייצר..

*מחיר הפחים: 12,000 ₪ ליחידה.

256322_myself 256325_myself 256328_myself 256331_myself 256334_myself 256337_myself