שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מעבר מאושר

יום ראשון | 29.12.2013

לעזוב את הבית הישן הגיעה העת. מלאים בהתרגשות לעבור אל המקום בו אהבת חברים ממלאת כל מילימטר .

http://www.youtube.com/watch?v=MjlvX4GY-A8