שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מסיימים את התקנת התריסים החשמליים בכניסה לאולם האירועים.

מסיימים את התקנת התריסים החשמליים בכניסה לאולם האירועים.