שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

(מימין) אריה, לאון, כפיר וגדי, עוזרים לשבור את הקירות בינינו ומתנדבים לבנות את הלב המשותף.

(מימין) אריה, לאון, כפיר וגדי, עוזרים לשבור את הקירות בינינו ומתנדבים לבנות את הלב המשותף.