שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מוצאים את טעם החיים

הניגודיות בין העבודה הפיזית הקשה לחברים הגדולים, יוצרת מצב בו בכל תנועה תענוג בלתי נגמר מרגישים.

http://www.youtube.com/watch?v=FidkGWaz9us