שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מכינים את האולפן, בחיבור

יום ראשון | 22.12.13

ריצפת האולם הצפה, צופתה בשכבה של רצפה אפוקסיט, מעכשיו נכנס לאולפן מי שמסוגל להתעלות מעל החומר 🙂

22.12.13 - רצפה