שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מה עושה אותי מאושר?

אין מקום טוב יותר להיות בו מאשר….

http://www.youtube.com/watch?v=ctCQTbOJefU&feature=youtu.be