שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

אמנון שחר: לתת, כשאתה אוהב

יום רביעי | 25.12.13

אמנון שחר – לתת את הנשמה ואת הלב, לתת, כשאתה אוהב!

IMG_8587 (1) IMG_8589 (1)