שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

לפני כל פעולה יחד מחדשים את הכוונה עם קטע קריאה.

לפני כל פעולה יחד מחדשים את הכוונה עם קטע קריאה.