שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

מזל טוב ולחיים לכלי העולמי!

יום ראשון | 22.12.13

מזל טוב! מס' מחלקות נוספות נכנסו הבוקר לבניין החדש,
מתקרבים להשלמת המעבר הסופי והעיקר – רק בחיבור.
ותודה לחברים מהכלי העולמי שפינקו אותנו בבירה 🙂
1521485_10202011012549925_2096006762_n