שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

במקום הנכון, בזמן הנכון

יום רביעי | 11.12.2013

להרגיש שאנחנו נמצאים במרכז העולם הזה, מרכז הקבוצה.

https://www.youtube.com/watch?v=wgHvTPRm6jU&feature=youtu.be