שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

להיות או לא להיות חלק מהבית של כולנו?!

יום רביעי |4.12

https://www.youtube.com/watch?v=ESsDj5ZMN-4