שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

לא נשברים כשיש חברים

בונים בניין שהוא דוגמא ומופת לחברות ואהבה
https://www.youtube.com/watch?v=djBlrGUzMCM