שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

כל העבודות בבניין נעשות מאהבה מלאה לחבר

יום חמישי | 26.12.2013

החשוב זה לא העבודה עצמה שאתה מבצע אלא הכוונה שאתה משקיע במעשה. בבית החדש כל עבודה נעשית בכוונה ואהבה מלאה לחברים.

https://www.youtube.com/watch?v=JeTuFyWO3xQ&feature=youtu.be