שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל נעשה אותה יחד.

יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל נעשה אותה יחד.