שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

יריב ואמנון עובדים יחד על סיום ההתקנה של מערכות מיזוג האוויר.

יריב ואמנון עובדים יחד על סיום ההתקנה של מערכות מיזוג האוויר.