שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

יוצקים יסודות של חיבור

יום חמישי | 21.11.13

היום בשעות הצהריים יצקנו את הבסיס של הרצפה הצפה בחדרי הפוסט והסאונד. עכשיו יש לנו בסיס יציב להשמיע קולות של אהבה בעולם

   y1 y4 y3 

y2