שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

חברות מגיעות לנקות את האולם אחרי יום של שיפוצים.

חברות מגיעות לנקות את האולם אחרי יום של שיפוצים.