שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

וכל מילה נוספת מיותרת..

יום שני | 16.12.13

rachel