שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

התחלנו להתקין את התריסים החשמליים שיאפשרו לפתוח ולסגור את הקיר החיצוני של אולם האירועים החדש.

התחלנו להתקין את התריסים החשמליים שיאפשרו לפתוח ולסגור את הקיר החיצוני של אולם האירועים החדש.