שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

הצוות ההולנדי בפעולה

יום ראשון | 22.12.13

את הצוות ההולנדי שלנו כבר פגשתם? כמה אור!!

22.12.13 - צוות הולנדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.13 - הקיר הכחול