שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

העיקר הכוונה

החברים אמנם בונים את הבית בטיט ובמלט, אבל העיקר עבורם זה לצרף כוונה מיוחדת. כי אחרי הכל אצל כל חבר וחבר, זה רק תירוץ כדי להתחבר. 

https://www.youtube.com/watch?v=so40KyHhREk