שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

הכנה

יש לנו בניין ויש בו 4 קומות, למי שמעוניין את האהבה לגלות

http://www.youtube.com/watch?v=LJRgmooiuG8&feature=youtu.be