שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

התעייפת?

יום שלישי | 3.12.13