שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

החלק הקטן של כל אדם, יוצר בית לכל העולם

כאן יש לכל אחד הזדמנות לתת את חלקו לבניית המקום שיהיה בית עבור כל העולם, בו תישרה אהבה שתעטוף את כולם. 

http://www.youtube.com/watch?v=y8KG2gKGX5g