שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

קירות שבנויים מאהבת חברים

יום רביעי | 18.12.2013

רואי אקוקה מספר על כל האהבה שהוכנסה בבניית הבית שלנו. כל הרגעים מתנקזים לרגע אחד – מתי נתחבר?

https://www.youtube.com/watch?v=Oi_Tz8qoTOk&feature=youtu.be