שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

החבר אמנון שחר מפקח על התקנת הצ'ילר החדש של מערכת מיזוג האוויר בגג.

החבר אמנון שחר מפקח על התקנת הצ'ילר החדש של מערכת מיזוג האוויר בגג.