שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

החברים עובדים על פירוק המדרכה לקראת הבנייה החדשה.

החברים עובדים על פירוק המדרכה לקראת הבנייה החדשה.