שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

הבנייה של הבית היא הזדמנות בשבילנו, שנתחבר

יום ראשון | 29.12.2013

החורים בקיר נסתמים על ידי האהבה שנרקמת בינינו. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPWcP4YgFO0