שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

האדריכלית לנה לרנר בודקת את התקדמות העבודות בשטח.

האדריכלית לנה לרנר בודקת את התקדמות העבודות בשטח.