שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

דימה, ארתור והראל פותחים את הבוקר בעבודה משותפת על חשיבות המטרה.

דימה, ארתור והראל פותחים את הבוקר בעבודה משותפת על חשיבות המטרה.