שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

גל ואורלי עוזרות בעבודות.

גל ואורלי עוזרות בעבודות.